Smaragdplein 8
1074 HA Amsterdam
Tel. 06-13514818

Home Aanbod Kosten Wachttijden Privacy Route Contact

Aanbod

Wat kunt u van ons verwachten?

In een aantal gesprekken wordt een zo duidelijk mogelijk beeld verkregen van de zorgen en de sterke kanten. Het invullen van vragenlijsten behoort standaard bij de intakeprocedure. Er wordt verder ingegaan op de huidige stituatie, de ontwikkelingsgeschiedenis en uw verwachtingen en wensen ten aanzien van hulp.
Met kinderen van de lagere schoolleeftijd wordt een aantal keren individueel in de spelkamer gespeeld en gepraat. Met oudere kinderen wordt individueel gesproken. Om het beeld te verhelderen kan een psychologisch onderzoek nodig zijn.

Na de intake- en diagnostiekfase krijgt u een advies en behandelaanbod. Samen met u wordt een behandelmethode gezocht die voor u en/of uw kind het meest geschikt is.
Er zijn diverse mogelijkheden:

• gesprekspsychotherapie
• spelpsychotherapie
• ouderbegeleiding
• gezinstherapie
• EMDR
• combinatie van bovenstaande vormen


Een doorverwijzing naar een specifieke deskundige behoort ook tot de mogelijkheden.

Aangezien het om een vrijgevestigde praktijk gaat, is er geen 24-uurs beschikbaarheid. Bij ziekte of vakanties wordt alleen vervanging gezocht indien dat echt nodig is. De praktijk is dan ook niet geschikt voor crisisgevoelige- en acute problematiek.